Geleentheidsmusiek

Beste Heine,

Ek het oor die laaste vier maande twee keer die voorreg gehad om geleenthede by te woon waar jy jou klanktoerusting opgestel em musiek verskaf het. Die een was by die NG kerkbasaar en die ander by die ATKV boerewors-proefees waar jy elke keer vir ‘n paar uur lank ‘n wye verskiedenheid musiekstyle voorgespeel het. Jy openbaar’n goeie aanvoeling vir akoestiek en die verskil tussen binneshuis en opelug aanbieding. Die kwaliteit van jou toerusting is goed. Ek weet baie tevrede met jou optrede en sal jou met vrymoedigheid by ander mense en groepe aanbeveel.

Dr Leon J Jooste.

jooste.leon@gmail.com